Poklicna pot

 

  • 1990, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, Slovenija, Diploma za vaditelja športno ritmične gimnastike
  • 1995-1998, Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za fizioterapijo, Ljubljana, Slovenija, Dodiplomski študij fizioterapije, Zoisova štipendija (Štipendija za dodiplomski študij fizioterapije)
  • 1998-1999, Univerza East London, London, Velika Britanija, Magisterij iz področja fizioterapije Zoisova štipendija (Štipendija za magisterski študij fizioterapije v Veliki Britaniji)
  • 2002, Univerza Kings College London, Velika Britanija (študent na doktorskem študiju iz področja fizioterapije
  • oktober 1999 - julij 2000, mlada raziskovalka pri Dr. Matthew Morrissey-u, Univerza East London, (Department of Health Sciences), Raziskovalni projekt: Effects of open versus close kinetic chain exercises on knee extensors training.
  • september 2000 - december 2000, Fizioterapevt, Splošna Bolnišnica Maribor, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, slovenija
  • januar 2002, Mlada raziskovalka Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Splošna Bolnišnica Maribor, Oddelek za medicinsko rehabilitacijo, Slovenija
  • 2003, Vodja raziskovalne dejavnosti, Arthron, Zavod za sklepne in športne poškodbe; Celje, Slovenija
  • 2007 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za fizioterapijo, Ljubljana Slovenija